70 ปี แพทย์จุฬาฯ

สถานที่จัดงาน : ห้องโถงอเนกประสงค์ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

70 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิทรรศการเรื่องราวกว่า 70 ปี โรงเรียนแพทย์พระราชดำริแห่งที่ 2 ของประเทศไทย พัฒนาการด้านการแพทย์ ของโรงเรียนแพทย์คุณธรรม ผ่านงานวิจัยระดับชาติ เชิดชูเกียรติบุคลากรสำคัญ ผ่านความเจริญก้าวหน้าของแพทยศาสตร์ผนวกกับห้องเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยให้ความเจริญก้าวหน้าพัฒนาสู่ระดับสากล

ประเภทงานบริการ
Event Activation
Exhibition
ปีที่จัดกิจกรรม
2560

Show Reel

70 ปี แพทย์จุฬาฯ

แกลลอรี่