งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ ใต้ร่มพระบารมี สดุดี ๘๔ พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย

สถานที่จัดงาน : บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า

ใต้ร่มพระบารมี สดุดี ๘๔ พรรษา สภานายิกา สภากาชาดไทย งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ ยิ่งใหญ่ตระการตา การแสดงชุดราชการุณย์ การแสดงน้ำพระราชหทัยต่อปวงชนในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมนิทรรศการและขบวนรถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ กับกิจกรรมเพื่อการกุศล พร้อมทั้งความบันเทิงจากศิลปิน ดารา ทั่วฟ้าเมืองไทย "เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาด"

ประเภทงานบริการ
Event Activation
Exhibition
ปีที่จัดกิจกรรม
2559

Show Reel

งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ ใต้ร่มพระบารมี สดุดี ๘๔ พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย

แกลลอรี่