ติดต่อเรา

เรายินดีและน้อมรับความคิดเห็น คำถามและข้อเสนอแนะของคุณ กรุณากรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์ม และทางเราจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

บริษัท กรุงเทพ เอ็กซิบิชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

(+66) 2 833 2000

(+66) 2 833 2990

ฟอร์มติดต่อ

โปรดให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการตอบกลับของเรา