เกี่ยวกับเรา

ผู้จัดงานอีเว้นท์คือหนึ่งในผู้ที่จัดเตรียมแผนกิจกรรมขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น งานเทศกาล งานสัมมนา งานพิธีการ งานแต่งงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ คอนเสิร์ต หรือการประชุมต่างๆ รวมถึงยังต้องศึกษาแบรนด์ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ออกแบบแนวคิดของกิจกรรม และประสานงานด้านเทคนิคต่างๆ ก่อนที่งานอิเว้นท์จะจัดขึ้นจริง


ทีมของเราสร้างกิจกรรมทั้งหมดด้วยความรัก ความเข้าใจในพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก บางครั้งที่เราต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายและปัญหา เรามักจะหาแนวทางแก้ไข และตัดสินใจได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าความต้องการของลูกค้าจะยากขนาดไหนเรามักจะหาทางออกและคำตอบที่ดีที่สุดให้ลูกค้าได้เสมอ “Never say never ”

วิสัยทัศน์

เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับลูกค้าของเรา และเป็นผู้นำในการจัดงานอีเวนท์ของประเทศไทย ผู้จัดงานอีเวนท์ชั้นนำของประเทศไทยโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดสร้างสรรค์ ศีลธรรม และสมาชิกที่ดี

พันธกิจ

  • ผลิตผลงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง
  • พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  • ให้บริการด้านบันเทิงและส่งเสริมการเรียนรู้แก่สังคม
  • พัฒนาบุคลากรด้วยวัฒนธรรมองค์การที่เต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและพลังความคิดสร้างสรรค์ที่ยึดมั่นในคุณธรรม

ทีมผู้บริหาร

คุณพาณิชย์ สดสี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณพาณิชย์ สดสี
คุณธนศักดิ์ หุ่นอารักษ์

กรรมการผู้จัดการ

คุณธนศักดิ์ หุ่นอารักษ์
คุณคณิต วัฒนประดิษฐ์

กรรมการผู้จัดการ

คุณคณิต วัฒนประดิษฐ์
คุณสุรการ ศิริโมทย์

กรรมการผู้จัดการ

คุณสุรการ ศิริโมทย์
คุณยุทธศักดิ์ กฤดิพงศ์

กรรมการผู้จัดการ

คุณยุทธศักดิ์ กฤดิพงศ์